Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:39
7551 901f 420
Reposted fromasalluhi asalluhi viakrukowate krukowate
18:37
1255 d16b 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrukowate krukowate
22:27
Reposted fromteijakool teijakool
22:18
7325 d405 420
Reposted fromkrukowate krukowate
09:16

Polał się alkohol, kto chciał, zapalił, co chciał. Hamulce puszczają i nagle okazuje się, że wśród nas nie ma osoby, która nie płakałaby nad sobą, która by wstała i powiedziała - hej, moje życie jest super.

— A.J. Gabryel "Facet na telefon"
Reposted fromdomilee domilee viaangina angina
22:50
6082 dcdc 420
Reposted fromverronique verronique viaechoecho echoecho
22:47
06:47
7668 7d79 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaintotheforest intotheforest
22:05
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
21:59
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
21:59
3557 45cb 420
Reposted fromsosna sosna vianieobecnosc nieobecnosc
21:38
0765 4bdb 420
Reposted fromwestwood westwood vialesnystworek lesnystworek
21:36
5990 3d0e 420
Simona Kossak
21:15
21:00

Polał się alkohol, kto chciał, zapalił, co chciał. Hamulce puszczają i nagle okazuje się, że wśród nas nie ma osoby, która nie płakałaby nad sobą, która by wstała i powiedziała - hej, moje życie jest super.

— A.J. Gabryel "Facet na telefon"
Reposted fromdomilee domilee viaangina angina
20:58
(...) 
Współczesność rodzi pustkę. Pustka domaga się zapełnienia. Zapełniać ją jednak można rozmaicie. Przez wspólną pracę, wspólne lektury, rozmowy, tymczasem na poważne rozmowy nikt nie ma ani chęci, ani czasu. Od rozmowy się odzwyczajamy. Wystarczą komunikaty. Tylko że te komunikaty tworzą tylko iluzję bycia razem. Jest to bowiem „razem”, które nie tworzy żadnej głębszej więzi, jest niemal tak zdawkowe i przelotne jak wypowiadane słowa. To „razem” nie posiada wspólnego celu i nie zawiązuje się na jakiś dłuższy czas. Pozwala nadal trwać w obojętności i podkreślanym przez Taylora samolubstwie. Lecz czy można trwać w lęku przed samotnością, a jednocześnie w lęku przed zaangażowaniem się w społeczne życie? (...)
— Barbara Skarga
Reposted fromeXYZ eXYZ viaangina angina
20:57
20:55

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromLala333 Lala333 viaangina angina
22:59
0725 63ed 420
22:44
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl